Mijnschoolinfo: Beveiligde toegang tot alle schoolinfo van je kind

MijnschoolinfoMijnschoolinfo is een ouderportaal voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het vereenvoudigt de communicatie tussen school en ouders en zorgt er daarmee voor dat ouders altijd toegang hebben tot alle benodigde informatie. Bernd Klaasse Bos, initiatiefnemer van Mijnschoolinfo, vertelt.

Wat is Mijnschoolinfo?

Mijnschoolinfo is de oudercommunicatie- en participatieoplossing voor het basisonderwijs in Nederland, ook beschikbaar voor Android en iOS. Tot de mogelijkheden behoort onder andere het versturen van nieuwsbrieven, invulbriefjes, klassenlijsten, oudergesprekken plannen, overblijven, vorderingen en rapporten van het kind.”

Mijnschoolinfo

Waarom dit initiatief?

“In september 2010 kwam ik als ouder op de basisschool van mijn kinderen vragen om de jaarkalender voor het schooljaar 2010/2011. Als antwoord kreeg ik dat de school nog bezig was om de jaarkalender op te zetten in Excel en dat ze hem, als hij eenmaal klaar zou zijn, 320 keer geprint zou worden om de kalender vervolgens te kunnen verspreiden. Ik realiseerde mij dat gedurende de jaren dat kinderen op de basisschool zitten er veel contactmomenten tussen de school en de ouders zijn. Elk jaar zie je als ouder tientallen velletjes papier in alle kleuren en maten voorbij komen. In het geval van co-ouderschap of omgangsregelingen krijgen beide ouders vaak niet altijd alle informatie. Goed en op tijd ouders en verzorgers informeren bevordert de betrokkenheid en participatie bij de school. En dit levert op zijn beurt weer een directe bijdrage aan de leerprestaties van de kinderen.

Als een school met briefjes werkt zijn daar al snel duizenden euro’s per jaar mee gemoeid. Een school die is overgestapt op communiceren via e-mail heeft daar geen last van, maar worstelt met het up-to-date houden van lijstjes van e-mailadressen, personeelskosten voor het verwerken van reacties en het gebrek aan overzicht.”

Hoe werkt Mijnschoolinfo?

“Om te beginnen kan een school via Mijnschoolinfo basisinformatie aanleveren van de leerlingen en ouders. Nadat Mijnschoolinfo de omgeving met de aangeleverde informatie heeft opgezet kan de ouder of verzorger door middel van en registratieproces de gegevens aanvullen met persoonlijke informatie.”

Mijnschoolinfo

Wat zijn de facts?

“Op dit moment nemen ongeveer 100 scholen deel aan Mijnschoolinfo. We verwachten dat, nu Mijnschoolinfo is gaan werken met leerlingadministratiesystemen, dit komend jaar zal toenemen naar 500 tot 1000 scholen. Het belangrijkste leerpunt is dat een koppeling ten behoeve van het uitwisselen van informatie tussen een ouderportal en een leerlingadministratiesysteem van cruciaal belang is. Inmiddels heeft Mijnschoolinfo een overeenkomst met Esis gesloten. Op korte termijn zal dat onder andere uitgebreid worden met Dotcomschool en volgen er nog meerdere leerlingadministratiesystemen. Mijnschoolinfo is ook beschikbaar voor Android en iOS.”

Wie is er betrokken bij Mijnschoolinfo?

“Er waren zeven basisscholen betrokken bij de ontwikkeling van Mijnschoolinfo, samen met ouders en verzorgers en natuurlijk ik zelf, Bernd Klaasse Bos. Taal en Digitaal heeft de technische realisatie verzorgd.”

Stem op Mijnschoolinfo

25 stemmen

Source: Frankwatching.com

weblink

%d bloggers like this: